Iowa State coach on senior class heading into NCAA Tourney