Toney Douglas celebrates win on-court with his son