Alexei Ramirez tours Mexico City with Michelle Margaux