Joe Flacco wasn't shy when he was describing his injury.